Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Schoolwave 2022 Auditions

Ιμιτασιόν

Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Schoolwave 2022 Auditions

Ιμιτασιόν

Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Schoolwave 2022 Auditions

Ο κιθαρίστας και τραγουδοποιός Λάμπης Κουντουρόγιαννης, μέλος της επιτροπής του Schoolwave 2022

Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Schoolwave 2022 Auditions

Κριτική επιτροπή (από αριστερά προς δεξιά): Χρήστος Ιωαννίδης, Pan Pan, Λάμπης Κουντουρόγιαννης, Γιάννης Δίσκος, Χρυσόστομος Μουράτογλου

Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Schoolwave 2022 Auditions

Κριτική επιτροπή (από αριστερά προς δεξιά): Χρήστος Ιωαννίδης, Pan Pan, Λάμπης Κουντουρόγιαννης, Γιάννης Δίσκος, Χρυσόστομος Μουράτογλου

Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Schoolwave 2022 Auditions

Χρήστος Ιωαννίδης (Schooligans)

Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Schoolwave 2022 Auditions

Κριτική επιτροπή (από αριστερά προς δεξιά): Pan Pan, Λάμπης Κουντουρόγιαννης, Γιάννης Δίσκος, Χρυσόστομος Μουράτογλου

Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Schoolwave 2022 Auditions

The Lobsters

Share this!
Φωτ: Γεράσιμος Δομένικος
Share this!