Τα 87 συγκροτήματα που δήλωσαν συμμετοχή στο Schoolwave 2024

Συγκροτήματα που έστειλαν demo 29 Ιανουαρίου 2024

Συνολικά 87 μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή για το Schoolwave 2024. (UPDATE: Στα 86 συγκροτήματα που είχαν...

Read more

Συγκροτήματα που έστειλαν demo 6 Φεβρουαρίου 2023

Τα 90 συγκροτήματα που δήλωσαν συμμετοχή στο Schoolwave 2023

Συνολικά 90 μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή για το...

Συγκροτήματα που έστειλαν demo 22 Μαρτίου 2022

Τα 76 συγκροτήματα που δήλωσαν συμμετοχή στο Schoolwave 2022

Συνολικά 76 μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή για το...

Συγκροτήματα που έστειλαν demo 3 Φεβρουαρίου 2020

Τα 139 συγκροτήματα που δήλωσαν συμμετοχή στο Schoolwave 2020

Συνολικά 139 μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή για το...

Συγκροτήματα που έστειλαν demo 11 Φεβρουαρίου 2019

Τα 113 συγκροτήματα που δήλωσαν συμμετοχή στο Schoolwave 2019

Συνολικά 113 μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή για το...

Συγκροτήματα που έστειλαν demo 20 Φεβρουαρίου 2018

Τα 108 συγκροτήματα που δήλωσαν συμμετοχή στο Schoolwave 2018

Συνολικά 108 μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή για το...

Συγκροτήματα που έστειλαν demo 4 Φεβρουαρίου 2017

Τα 108 συγκροτήματα που δήλωσαν συμμετοχή στο Schoolwave 2017

Συνολικά 108 μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή για το...

Συγκροτήματα που έστειλαν demo 14 Μαρτίου 2016

Τα 104 συγκροτήματα που δήλωσαν συμμετοχή για το Schoolwave 2016

Συνολικά 104 μαθητικά και φοιτητικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή για...

Συγκροτήματα που έστειλαν demo 4 Μαρτίου 2015

Τα 138 συγκροτήματα που δήλωσαν συμμετοχή στο Schoolwave 2015

Ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες η διαδικασία δήλωσης συμμετοχής στο Schoolwave 2015. Συνολικά 138...